stránky základní organizace chovatelů Zdice

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHUZI

05.02.2013 17:37

P O Z V Á N K A  N A  V Ý R O Č N Í  Č L E N S K O U  S CH Ů Z I

 

ZO ČSCH Zdice

 

KDY: 16. února 2013 (sobota) od 14-ti hod.

KDE: restaurace „U ZÍMŮ“

 

&  Program schůze:

-   uvítání hostů a členů ZO, stručné seznámení s výsledky voleb výboru ZO

-   volba mandátové komise

-   volba návrhové komise          

-    zpráva předsedy ZO

-    zpráva VO holubů

-    zpráva VO drůbeže

-    zpráva VO králíků

-    zpráva revizní

-    zpráva pokladní 

-    nominace kandidátů za naši org. do voleb výboru okresní organizace

-    volba zástupců ZO na výroční okresní konferenci (23.3.2013)

-    diskuze

-   návrh usnesení

-   schválení usnesení

-   závěr

-   POSEZENÍ PŘI HUDBĚ

   

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode