stránky základní organizace chovatelů Zdice

Z naší historie

Rok založení - citace z kroniky: Počátkem roku 1941 se sešli mladíchovatelé-Jaroslav Antl,Václav Dolejš a Jan Fousek-chovatelé králíků,před svým chovatelským zařízením majíce společnou zálibu a lásku ke králíkům i dalším drobným hospodářským zvířatům k výměně zkušeností a tehdy padlo i slovo "spolek" jako místo budoucí spolupráce na tomto poli.

Ihned bylo psáno na Českomoravskou jednotu chovatelů králíků do Prahy o informace,získání zkušeností a rad pro založení spolku.Po půlroční činnosti se podařilo vyříditi potřebné formality a povolení úřady k jeho založení.Stalo se tak oficiálně na ustavující schůzi dne 9.října 1941.Do čela nově utvořeného spolku,později organizace byli navrženi a jednohlasně zvoleni:

- předseda:                   Moudrý František

- místopředseda           Mandík Tomáš

- jednatel,zapisovatel  Benda František

- pokladník                    Hlaváč Václav

- tetovatel                    Dolejš Václav

- hospodář                    Šesták Vilém

Spolek byl zařazen do Západočeské župy králíkářů a drobného zvířectva v Plzni.

 

Citace: Zápis  o 1. členské schůzi!!

Schůze  byla zahájena přítelem předsedou  Frant.Moudrým,který ve  své řeči uvedl důležitost kontrolovaného chovu  koz.Jednatel  - informoval o odeslání dopisů a dopisu došlých. Přečetl  zprávyČ.M.J.CH.K  v Praze,potvrzení přijetí do "Západočeské župy králíkářů  a  drobného hospodářského zvířectva v Plzni". Čten přípis  sekce chovatelů koz z  Prahy,informace o podmínkách "České  zemědělské rady v Praze" - a zavedení chovu  čistokrevných  koz a jejich užitkové kontroly.Pokladník - přečetl svou zprávu  o  příjmu a vydání. Spolkový tetovatel - hlásil přijetí  tetovacích kleští,které  stojí K-420,-. Jeho návrh na určení  poplatků za tetování byl přijat na částku  5,-K za jednoho  králíka. Má i právo rozhodovat o vhodnosti tetovaného kusu,a  odmítnutí kus nevhodný pro chov!Členstvo musí dbáti určených  směrnic Č.M.J.CH.K  v Praze,které jsou schváleny ministerstvem  zemědělství a lesnictví. Určeny  pravidelné členské schůze,které  se konají každý druhý čtvrtek v novém měsíci  vždy o 20.00  hod."Na Čardě". Do spolku přijati členové přítel: Ant.Kučera, Frant.Vokáč, Milan  Nekolný, Frant.Drnka, Karel Nikodém a Antonie  Facková.Jejich  přijetí bylo přítomnými členy schváleno. Pokračováno o chovu  koz -  dle směrnic "České zemědělské rady" a čtyři členové  se přihlásili k zakoupení  čistokrevných"Samských koz" u  České zem.rady a uvolili se pro zdárný chov těchto  zvířat. Schůzi  byli přítomni:  př.Frant.Moudrý,K.Nikodém,V.Dolejš,p.Ant.Facková,Anna  Pavlisová,Frant.Benda,Václav Hlaváč,Václav Fousek,slečnaPavlisová,Mil.Nekolný.  Spolku a chovatelům zdar !!

ve Zdicích 23.červenec 1942    zapisovatel:  Fr.Benda                                                                 Předseda. Frant.Moudrý

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode