stránky základní organizace chovatelů Zdice

Článek Zdické noviny - květen 2013

 

ZDIČTÍ HOLUBÁŘI KRALUJÍ OKRESNÍ SOUTĚŽI ZA R. 2012

    Chovatelé holubů zdické chovatelské organizace kralují celoroční soutěži chovatelů holubů za rok 2012, které se účastnili holubáři z celého okresu Beroun. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakýsi bodový žebříček, kde se každému vystavovateli přičítají body podle ohodnocení holubů na různých výstavách. Přitom výstavy vyšší úrovně představují zisk většího počtu bodů, což přesně upravují pravidla soutěže. Jeden chovatel se může účastnit soutěže s několika druhy holubů a potom figuruje v žebříčku na více příčkách.

    Největšího úspěchu a první místo obsadil Červený Jaromír s holuby – Košoa bronzově kapratá. Na druhém místě se umístil Hříbal Josef st. s holuby – Moravský pštros modrý kapratý. Třetího místa dosáhl Čaj Jiří s holuby – Prácheňský káník modrý černopruhý. Všichni tři jsou ze zdické chovatelské organizace. Vítěz soutěže Červený Jaromír se po dlouhá léta věnuje velice úspěšně chovu nejen holubů, ale také králíků a drůbeže část sbírky jeho pohárů a cen ilustruje obrázek.

Dále stručně shrnu umístění dalších holubářů našeho spolku: 5. Červený Z., 6. Rys S., 7. Kasl V., 8. Pánek J., 9. Řezníček J., 11. Červený J., 14. Ners M., 16. Červený J., 17. Filčák M.

Vedle toho, že naši holubáři ovládli skoro celý žebříček včetně nejvyšších příček dařilo se také našemu mladému chovateli Davidu Hříbalovi, který v obdobě této okresní soutěže pro mladé chovatele získal 3. místo s holuby Moravskými pštrosy modrými.

 

 

Článek Zdické noviny - duben 2013

 

 

ZDIČTÍ CHOVATELÉ NECHYBĚLI NA VÝSTAVĚ V ZAJEČOVĚ

 O víkendu 9. a 10. března se konala tradiční jarní výstava drobného zvířectva v Zaječově resp. v zaječovském chovatelském areálu na Horní Kvani. I této výstavy se účastnila početná skupina chovatelů ze zdického chovatelského spolku. Výstavy zde mají dlouhou tradici, vysokou úroveň i příjemnou atmosféru. Pro informaci jednalo se již o 46. výstavu a svá zvířata, jejichž počet činil přibližně 800 ks, na ní představilo přes 116 vystavovatelů z širokého okolí. Ze zdické chovatelské organizace zde předvedlo svá zvířata 11 vystavovatelů. Celkem zde naši chovatelé vystavili na 78 ks zvířat z toho 28 králíků, 29 holubů a na 21 kusů drůbeže.

 Naši nejúspěšnější chovatelé, kteří obdrželi čestnou cenu jsou: Filčák D. za králíky, Ners M. za drůbež, Kasl, V., Řezníčková H., a Tomášek J. za holuby. Dá se říct, že tato výprava byla úspěšná a naši chovatelé znovu prokázali kvalitu svých chovů ve srovnání s ostatními chovatelskými organizacemi.

     Pokud by měl někdo zájem se na tuto výstavu přímo podívat má ještě letos možnost, neboť ZO Zaječov uspořádá i podzimní výstavu a to 26. a 27. října. A ten kdo nechce vážit cestu do Zaječova může jednoduše přijít první víkend v říjnu do Zdic na koupaliště, kde se bude konat věřím, že stejně hodnotná výstava drobného zvířectva.

                                                                                                                                          Za ZO ČSCH Zdice Ing. Košťálek Josef

 

 

Článek Zdické noviny - březen 2013

 

VÝSTAVNÍ SEZONA ZAHÁJENA

 

     Výstavní sezonu 2013 zahájili chovatelé drobného zvířectva sdružení v základní organizaci Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) Zdice účastí na Středočeské výstavě v Lysé nad Labem konané 11. až 13. ledna a dále na tradiční výstavě drobného zvířectva v Suchomastech 19. ledna.

     Výstavy v Lysé n. Labem se účastnili tři naši chovatelé, největšího úspěchu dosáhla Bc. Hálová G., která se svou čtyřčlennou kolekcí králíků Zakrslých beranů madagaskarových dosáhla výtečného ohodnocení a vyhrála jeden z pohárů nazývaného ve výstavní terminologii ,,čestná cena“. Získání čestné ceny v konkurenci králíkářů z celého Středočeského kraje je špičkovým výsledkem a stojí za ním několikaletá usilovná práce.

     Výstavy v Suchomastech se účastnilo celkem 13 chovatelů z naší organizace. Nejúspěšnější z nich obdrželi čestné ceny: Filčák M. a Hříbal J. ml. za své králíky. A dále za své holuby: Kasl V., Rys S., Ners M. a znovu Hříbal J. ml.

 

 

Čestná cena z výstavy krajské úrovně v Lysé n. Labem vystavovatelky Bc. G. Hálové.

 

 

Za ZO ČSCH Zdice Ing. Josef Košťálek

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode